Explorers and the discovery of the world

Veel ontdekkingsreizigers zijn bij een groot publiek wel enigszins bekend. Maar…. wie waren ze eigenlijk? Waarom waren ze bereid extreme ontberingen te ondergaan? Wat zochten ze ? Waar kwamen ze mee terug? En, waar kwam de hausse aan ontdekkingstochten in de 19e eeuw vandaan?

De ontdekkingsreizigers waren niet alleen maar avonturiers. Ze hielden dagboeken bij waarin ze de landstreken waar ze doorheen trokken nauwgezet beschreven.. Ook legden ze in hun verslagen leefomstandigheden en gewoonten vast van ‘vreemde’ culturen. Wel zijn de waarnemingen die ze optekenden gekleurd. Ze weerspiegelen de 19e eeuwse en Westerse kijk op de wereld. Maar ze zijn daarom niet minder boeiend. Geschreven bronnen van Afrikanen zelf over die tijd ontbreken grotendeels.

De ontdekkingsreizigers waren niet alleen maar avonturiers. Ze hielden dagboeken bij waarin ze de landstreken waar ze doorheen trokken nauwgezet beschreven.. Ook legden ze in hun verslagen leefomstandigheden en gewoonten vast van ‘vreemde’ culturen. Wel zijn de waarnemingen die ze optekenden gekleurd. Ze weerspiegelen de 19e eeuwse en Westerse kijk op de wereld. Maar ze zijn daarom niet minder boeiend. Geschreven bronnen van Afrikanen zelf over die tijd ontbreken grotendeels.

Het onderwerp van de ontdekkingsreizigers omvat veel verschillende aspecten. Ontdekkingsreizen zijn in verband te brengen met de groeiende nieuwsgierigheid naar vreemde landen en culturen die in Europa ontstond met de Verlichting, maar ook met de zich ontwikkelende koloniseringpolitiek, de slavernij en de afschaffing daarvan.

Het onderwerp is ook een goede aanleiding om de geschiedenis en het heden beter te leren kennen. Wie zich daarin verdiept onderneemt een nieuwe reis, die begint in de voetsporen van de ontdekkingsreizigers.

Uit deze rijke bron van onderwerpen en beschikbare literatuur is een keuze gemaakt voor de lezingen die los dan wel als opvolgende reeks kunnen worden gehouden voor een breed, geïnteresseerd publiek, voor maatschappelijke verenigingen en voor bedrijven. Ook voor toeristen, die een reis willen voorbereiden.