Projects

De projecten die vervolgens op de website apart worden gepresenteerd dateren van verschillende perioden. Sommige beslaan tientallen jaren. Andere zijn van recente datum of zijn nog onder handen.

 

 

The projects here represented are partly work in progress.