Sustainable Tourism

Sustainable tourism is a long-term project. Tourism is one of the largest economic growth sectors, and plays a major role in social, cultural, political and landscape changes. The project is characterised by a socio-scientific approach.

Duurzaam toerisme vormt een duurzaam en durend project. Toerisme behoort niet alleen tot de grootste economische groeisectoren, maar speelt een ingrijpende rol in maatschappelijke, culturele, politieke en landschappelijke veranderingen. Het project kenmerkt zich door een maatschappij-wetenschappelijke benadering.

De veranderingsprocessen, waarmee toerisme is gemoeid, spelen zich af zowel op het mondiale niveau (klimaat, transport, globalisering etc.) als op het meest kleinschalige, locale niveau (community development, identiteit, leefbaarheid).

Een Engelse collega, Michael Hitchcock, formuleerde het probleem van toerisme als volgt: “Tourism is like fire. It can cook your food or burn your house”.

Een duurzame toeristische ontwikkeling hangt samen met zeggenschap over het proces, ook of juist bij locale gemeenschappen. Belangrijk is dat kwetsbare natuurlijke en culturele hulpbronnen worden gerespecteerd. Een evenwichtige verdeling van wat het toerisme aan baten oplevert is essentieel. Een zorgvuldige planning is geboden. Op overwegingen van duurzaamheid gericht toeristisch onderwijs is van levensbelang, net zozeer als goed gefundeerde kennis over de complexiteit van alles wat met toerisme samenhangt, voorwaarden, gevolgen en maatschappelijke waarden.