Higher Education

This especially concerns experiences with higher education and the organisation of knowledge development within it.

Dit betreft in het bijzonder de ervaringen met het hoger beroepsonderwijs en de organisatie van kennisontwikkeling daarbinnen.

De interesse in de organisatie en kwaliteit van het hoger onderwijs vindt zijn oorsprong in deelname aan verschillende accreditaties van opleidingen, op verzoek van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO.

Dit betrof onder meer:

  • de accreditatie-commissie voor de professional Master Tourism Destination Management van NHTV Breda (voorzitter)
  • de accreditatie-commissie voor het MSc Program in Tourism of the Katholieke Universiteit Louvain in cooperation with Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Katholieke Hogeschool Mechelen, Hogeschool West-Vlaanderen, Hogeschool Limburg, Erasmushogeschool Brussel and Plantijnhogeschool Brussel (voorzitter)
  • de verificatie-commissie van de BSc International Hospitality and Events Management and BSc International Hotel and Hospitality Management, EuroCollege, Rotterdam (lid)
  • de accreditatie-commissie voor de status van University of Applied Sciences van Les Roches-Gruyère University of Applied Sciences, Switserland, on behalf of the Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (voorzitter)

Jaap Lengkeek was in 2009 adviseur voor Wageningen Universiteit en NHTV Breda voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke wetenschappelijke BSc in toerisme. Van 2010 tot begin 2012 was hij Rector Magnificus van NHTV Breda. In deze periode is een diepgaand inzicht opgebouwd hoe kennisontwikkeling en kwaliteit in het hoger beroepsonderwijs vormgegeven zou moeten worden.

In 2012 werd advies uitgebracht aan Webster University Leiden over inhoud van de zelfstudie nodig voor een accreditatie aanvraag bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie.

In 2014/2015 Lid Visitatiecommissie NVAO/VLUHR voor de opleidingen Toerisme en Recreatie Management van de Vlaamse hogescholen:

Vives Brugge

PXL Hasselt

Thomas More Mechelen

Erasmus Brussel

Howest Kortrijk