Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE PROFESSOR EMERITUS DR. JAAP LENGKEEK

Professor Dr. Jaap Lengkeek (1943) was hoofd van de leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke Analyse van Wageningen Universiteit  van 2000 tot zijn emeritaat in December 2008.

Hij studeerde culturele antropologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerspecialisatie sociologie van de gebouwde omgeving. Hij sloot zijn studie cum laude af in 1973, met een eindscriptie over de identiteit van een klein plattelandsdorp (Twisk).

Hij werkte achtereenvolgens bij de vakgroep Planologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna was hij als onderzoeker aangesteld bij het Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden, waar hij zich bezighield met de relatie tussen wonen en welbevinden.

Vervolgens werkte hij enkele jaren bij de Stichting Recreatie in Den Haag op het terrein van                         woonomgeving en recreatie.

In 1985 werd hij aangesteld als wetenschappelijk coördinator van de Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Deze werkgroep bestond uit een interdisciplinair gezelschap vanuit de vakgebieden van sociologie, psychologie, planologie, economie, cultuurtechniek, landschapsarchitectuur en ecologie. Hij was tevens coördinator van de afstudeerspecialisatie Openluchtrecreatie.
In 1987 trad hij toe tot de vakgroep Sociologie van Wageningen Universiteit, waar hij ondermeer de studie van het internationale toerisme introduceerde.

In 1994 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over de verschillende maatschappelijke betekenissen van recreatie en toerisme. De laatste tien jaar was hij verantwoordelijk voor de Masteropleiding Leisure, Tourism and Environment

In 2002 aanvaardde hij zijn benoeming als hoogleraar Sociaal-ruimtelijke Analyse binnen Wageningen Universiteit. In deze hoedanigheid begeleidde hij een groot aantal Nederlandse en buitenlandse promovendi op het gebied van toerisme, natuur- en landschapsbeleving, en cultureel erfgoed.

Van 2002 tot 2005 was hij als primus inter pares wetenschappelijk hoofd van het Centrum Landschap van Wageningen University and Research Centre.

Van 2006 tot 2009 was hij president van de Research Committee International Tourism (RC50) van de  International Sociological Association.

In 2009 werd hij adviseur van Wageningen Universiteit en NHTV Academische Hogeschool in Breda voor de ontwikkeling van de gezamenlijke Bachelor International Tourism.
In 2010 werd hij benoemd tot Rector Magnificus van NHTV, welke tijdelijke functie hij beëindigde begin 2012.

In 2008 startte hij zijn eigen bureau voor onderzoek en advies Jaap Lengkeek Scientific Research and Advice on Tourism, Cultural Heritage and Landscape.

See full bio: VITA2016.lengkeek